(A)ménage à trois

PROGRAMMA Territoria deinen over administratieve en fysieke  grenzen uit. Daarom dialogeren ruimtelijke en stedelijke planners uit Vlaanderen, Wallonië en Brussel met elkaar. Hiertoe observeren en analyseren zij in situ operationele stedenbouwkundige praktijken om het debat over gemeenschappelijke uitdagingen mogelijk te maken…

DIALOOGBEZOEK VAN DE BRUSSELSE NOORDWIJK EN TOURS & TAXIS
VRIJDAG 8 OKTOBER 2021 VAN 9.45 tot 17.15 UUR

tour et taxi bruxelles

De passiefnorm voor alle nieuwbouw werd sinds de juni 2007 ingevoerd, en sinds 2016 werkt het Brussels Gewest aan het concept circulariteit met de oprichting van het Gewestelijk Programma Circulaire Economie (PRCE). De meest zichtbare initiatieven zijn de oprichting van een speciale eenheid bij Leefmilieu Brussel en een academische leerstoel (ULB-VUB) die toezicht houden op enkele proefprojecten en de voorwaarden bestuderen voor dit nieuwe type gebouw. Het initiatief is jong. In dit stadium zijn er dan ook nog geen voorschriften.

De Noordwijk maakt een vernieuwingsfase door als gevolg van het verstrijken van het erfpacht van enkel grote gebouwen, terwijl Tour & Taxis voor industrieel erfgoed nieuwe bestemming bedenkt die als voorbeeld kunnen dienen. De eerste grote projecten die deze aanpak hebben gevolgd zijn ZIN, Victoria Regina, Caserne Héliport, Gare Maritime, enz. Hoewel niet elk project noodzakelijkerwijs een succes is, valt altijd van concrete projecten te leren. Geleidelijk aan is het dan ook mogelijk om de obstakels, trajecten en werkmethoden te identificeren…

De tijdens dit bezoek voorgestelde projecten illustreren hoe zij circulariteit integreren in de breedste waaier van doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling. In het Brussel van vandaag betekent dit in de eerste plaats handhaven wat er bestaat. Dit is radicaal en toch eenvoudig.

Deelname aan de kosten:

30,00 € en 20,00 € voor leden, in beide gevallen lunch inbegrepen

INSCHRIJVING : administration@urbanistes.be    http://urbanistes.be/fup &    https://www.vrp.be/

Een initiatief van For Urban Passion en de Vereniging Vlaamse Ruimtelijke Planners

Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest